Oględziny PWKZ w Kuleszach Kościelnych

Dobiegają końca prace związane z remontem konstrukcji północno-zachodniej wieży w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych.

W dniu 6 listopada 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaska wojewódzka konserwator zabytków wraz z Jackiem Boguckim – senatorem RP, Bohdanem Paszkowskim – wojewodą podlaskim, Bogdanem Zielińskim – starostą wysokomazowieckim oraz Łukaszem  Siekierko – radnym sejmiku wojewódzkiego dokonała oględzin postępu przedmiotowych prac, polegających m.in. na demontażu istniejącego pokrycia dachowego na wieży, demontażu krzyża i konstrukcji zwieńczenia wieży, w tym wykonaniu nowej konstrukcji, oczyszczeniu podstawy, oblicowaniu deską oraz wykonaniu pokrycia dachowego.

Na realizację tego zadania w 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz przyznała parafii jedną z rekordowych dotacji w wysokości 130 000 zł.

W historii parafii w Kuleszach Kościelnych istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni spłonął w 1908 r. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. św. Bartłomieja Ap. został zbudowany w latach 1911-1915 oraz 1918-1926 staraniem proboszczów: ks. Wincentego Jonkajtysa i ks. Jerzego Kamińskiego. Obiekt powstał według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Jest orientowany, murowany z cegły, tynkowany z transeptem od wschodu, z kolei od zachodu usytuowano dwie wieże flankujące arkadowy przedsionek. Świątynia została konsekrowana 18.06.1939 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego, zaś w 1987 r., decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisana do rejestru zabytków.