Oględziny zabytków Tykocina

Dnia 26 maja 2022 prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wizytowała zabytki Tykocina. Podlaska Konserwator Zabytków odbyła również szczegółowe konsultacje na temat kierunków ochrony i przyszłych prac służących konserwacji oraz rewitalizacji zabytków Tykocina i okolic. W spotkaniu wzięli również udział dr Michał Laszczkowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytów, dr Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski, Jan Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego oraz Mariusz Dudziński – gospodarz miejsca, burmistrz Tykocina.

Wizyta miała na celu ustalenie programu roboczego, dotyczącego wspólnych działań na rzecz zapewnienia jak najwyższego poziomu przygotowania oraz prowadzenia prac konserwatorskich i budowalnych przy obiektach zabytkowych z terenu gminy Tykocin. W trakcie rozmów odniesiono się do przykładów przeprowadzonych modelowych prac konserwatorskich z terenu Podlasia i Polski, nawiązując do przyjętych w konserwatorstwie praktyk, dotyczących szeroko rozumianych prac przy zabytkach.

Tykocin – historyczny zespół miasta” został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 19 kwietnia 2021 roku (Dz. U. 2021poz. 768). To czwarty pomnik historii w województwie podlaskim.