Ołtarz główny w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie

Ołtarz główny jest obiektem architektonicznym, wykonanym w stylu neogotyckim. Powstał jako obiekt drewniany o murowanej mensie. Malowany w kolorze ciemnego brązu z elementami złoceń. Mensa ołtarzowa, od frontu licowana drewnem, z umieszczoną w centrum sceną przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę. Retabulum ołtarza jest trójosiowe, złożone z ostrołukowych arkad, posadowionych na wysokiej podstawie.

Obiekt udekorowano licznymi elementami ozdobnymi w formie czwórliści, trójliści, łuków ostrych, zwielokrotnionych kolumn, motywów maswerkowych, biforiów oraz czołganek. Pomimo bombardowań kościoła podczas II wojny światowej, ołtarz przetrwał. W latach 60. XX wieku został poddany gruntownym pracom remontowym.

Ołtarz główny w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie.

Zarówno kościół pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie jak i przedmiotowy ołtarz, będący w jego wyposażeniu, są cennymi przykładami neogotyckiej architektury sakralnej. Ołtarz przejawia wartości artystyczne wyrażające się w sposobie zakomponowania, doboru elementów dekoracyjnych oraz stylu nawiązującego do architektury kościoła. Pomimo dotkliwych zniszczeń kościoła podczas wojen, ołtarz w znacznej mierze zachował swoją autentyczną zabytkową substancję. Decyzją z dnia 12.02.2021 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Murowany kościół pw. Św. Jakuba Apostoła zbudowano w 1910 roku staraniem ks. J. Rółkowskiego, zaś konsekrowano 11.09.1910 roku przez biskupa A. Karasia. Budynek wzniesiono w stylu neogotyckim z charakterystycznym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W 1989 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W 2019 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na wykonanie prac konserwatorskich ceglanego detalu architektonicznego wnętrza kościoła w wysokości 80 000 zł. W 2021 roku parafia otrzymała dotacje w kwocie 60 000 zł przeznaczoną na konserwację ołtarza głównego.