Ołtarz główny w kościele pw. Św. Jerzego w Janowie

Ołtarz główny pw. Św. Jerzego w Janowie powstał na początku XX w. jako obiekt przyścienny, architektoniczny. Mensa ołtarzowa posiada formę skrzyniową na rzucie prostokąta oraz płaskorzeźbione antependium. Predella z tabernakulum, po którego stronach są dwie nisze przedzielone parą kolumienek, zwieńczone łukiem. We wnętrzu nisz znajdują się cztery postacie. W polu głównym retabulum umieszczono obraz Matki Bożej. Na osiach bocznych nastawy znajdują się dwie wnęki ujęte kolumnami z kapitelami jońskimi, zamknięte półkoliście, dekorowane maswerkiem. W ich wnętrzu umieszczone są rzeźbione postacie biskupów. Ołtarz zwieńczono szczytem schodkowym, dekorowanym rozetami i motywem maswerku. Po jego bokach widoczne arkady i kolumienki, zaś poniżej anioły.

Ołtarz główny w kościele pw. Św. Jerzego w Janowie.

Kościół zbudowany w stylu neoromańskim, reprezentuje typ „katedr wiejskich”, budowanych na przełomie XIX i XX w. na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Przedmiotowy ołtarz pełni funkcję najważniejszego miejsca tej świątyni. Bogato zdobiony ołtarz swoją formą wpisuje się  w architekturę kościoła parafialnego w Janowie – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 02.06.2011 roku kościół rzymskokatolicki pw. Św. Jerzego w Janowie został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W 2021 roku Parafia otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 74 000 zł na remont fragmentów elewacji zachodniej budynku kościoła parafialnego.