Ołtarz w Klasztorze na Wigrach – w całości w połowie października.

Prof. Małgorzata Dajnowicz  Wojewódzka Konserwator Zabytków dokonała oględzin i oceny stanu wykonanych prac konserwatorskich przy ołtarzu w Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach. Na zdjęciach Pani Konserwator z proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach, a zarazem prezesem Fundacji Wigry Pro – ks. dr Jackiem Nogowskim.

Prace przy zabytku zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji udzielonej w roku 2019 i zakończą się w połowie października br.

HISTORIA POKAMEDULSKIEGO KLASZTORU W WIGRACH:

https://fundacja.wigry.pro/historia-pokamedulskiego-klasztoru-w-wigrach/