Oświadczenie Podlaskiej Konserwator Zabytków

Oświadczenie Podlaskiej Konserwator Zabytków w sprawie prób wstrzymania prac modernizacyjnych kolei na linii E75 odcinek Czyżew-Białystok.