Otwarcie Centrum Historii Politechniki Białostockiej

W dniu 72 rocznicy istnienia Politechniki Białostockiej (01.12.2021 roku) prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaska konserwator zabytków wzięła udział w otwarciu Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego.

Ekspozycja w Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele środowisk uniwersyteckich oraz władz samorządowych.

Hasło przewodnie ekspozycji „Historia, wiedza, potencjał” nawiązuje do zbioru urządzeń i aparatury technicznej, fotografii, filmów, dokumentów związanych z historią i współczesnością uczelni. Kolekcję zaprezentowano w 10 grupach tematycznych, które dotyczą m.in. tradycji uczelni, symboli, czy pierwszych absolwentów. Znacząca część ekspozycji nawiązuje do kształcenia i pracy inżynierów.

Inżynier Mirosław Bujanowski – patron Centrum Historii Politechniki Białostockiej wpisał się w historię uczelni jako wieloletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, współtwórca eksponatorium Almaria oraz inicjator utworzenia muzeum uczelnianego. Zgromadzone przez mężczyznę przedmioty i fotografie zostały ujęte w zasobach kolekcji.

Zgromadzone eksponaty świadczą o bogatym, naukowym dorobku  uczelni. Z konserwatorskiego punktu widzenia wiele przedmiotów przyciąga uwagę ze względu na liczne wartości historyczne, jak i artystyczne. Eksponaty  znajdujące się w kolekcji ukazują ogromne zaangażowanie władz i pracowników Politechniki w edukację przyszłych pokoleń. 72 rocznica istnienia uczelni skłania do refleksji, jak i motywuje do dalszej pracy, aby historię Politechniki Białostockiej wzbogacać o kolejne, fantastyczne wspomnienia i wynalazki – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.