Otwarcie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W dniu 12 maja 2023 r. prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaska wojewódzka konserwator zabytków uczestniczyła w otwarciu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

W wydarzeniu wzięli również udział: Jerzy Mazur – biskup ełcki, Rimantas Norvila – biskup diecezjalny wiłkowyski, Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, parlamentarzyści oraz przedstawiciele duchowieństwa i władz samorządowych.

– To wielki zaszczyt i honor, że mogliśmy wesprzeć inicjatywę stworzenia w Polsce pierwszego – na nowo wybudowanego – muzeum poświęconego Kresom. Kresy to ogromna część polskiej historii, będąca nauką o wyborach, współistnieniu różnych kultur czy religii, ale także heroicznych czynach i rozwoju Polski. Mamy obowiązek pamiętać i uczyć się na podstawie wydarzeń i historii tamtych czasów – podkreślał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Administrator obiektu ksiądz prałat Zbigniew Bzdak złożył podziękowania ministrowi prof. dr hab. Piotrowi Glińskiemu, posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i innym osobom zaangażowanym w powstanie instytucji Muzeum. Za wsparcie merytoryczne i finansowe, szczególne podziękowania przekazał prof. dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, podlaskiej wojewódzkiej konserwator zabytków.

Nowo otwarte muzeum jest niezwykle cennym miejscem na mapie Suwalszczyzny. Stanowi centrum wiedzy na temat Kresów Wschodnich, historii Sejn oraz nierozerwalnie z nimi związanych dominikańskich zakonników. Na jednej z ekspozycji wystawowych czytamy:

Budynek klasztoru był przez ponad dwa wieki siedzibą dominikanów, a po konfiskacie mienia zakonnego przez władze pruskie, klasztorne sale służyły celom oświatowym.

W 1818 r. Sejny stały się stolicą diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej, która funkcjonowała do 1925 r. Dotychczasowy kościół podominikański przeznaczono na katedrę, a budynki poklasztorne zaadaptowano na pomieszczenia dla seminarium duchownego. Po II wojnie światowej w obiekcie poklasztornym mieściła się szkoła zawodowa, dom kultur i biblioteka miejska. W 1989 r., po zmianach ustrojowych, klasztor przeszedł na własność kościoła.

Zespół podominikański w Sejnach został wpisany do rejestru zabytków mocą decyzji z 1979 r.