Pałac Gubernatora w Łomży

Budynek Pałacu Gubernatora, a obecnie siedziby Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, został zbudowany na planie litery L. Krótsze skrzydło budynku to kamienica mieszkalna z 1845 r., dłuższe skrzydło od strony Placu Sobornego, aktualnie Placu Papieża Jana Pawła II powstało po 1866 r. Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany, powstały w stylu klasycystycznym. Posiada trzytraktowy układ wnętrza, a jego fasada wyróżnia się trzema ryzalitami w części środkowej. Ryzality ujęto parami kompozytowych pilastrów. Elewacje są zwieńczone belkowaniem z fryzem.

Pałac Gubernatora pełnił swoją funkcję do roku 1915, wtedy opuścił go ostatni gubernator Siemion Pawłowicz Papudogło. W kolejnych latach kamienica była siedzibą okupacyjnych władz niemieckich, a po odzyskaniu niepodległości została odkupiona z rąk spadkobierców właściciela przez Kościół Katolicki i do dzisiaj jest siedzibą seminarium duchownego.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 5 listopada 1985 r.

_______

Źródło:

  • Archiwum Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków w Białymstoku
  • Portal Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemii Łomżyńskiej: https://bit.ly/3KVa4aa.