PAŁAC HASBACHA W BIAŁYMSTOKU – PRACE REMONTOWE

W XIX-wiecznym Pałacu Hasbacha – siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku trwają prace remontowe. Celem jest naprawa zniszczonych elementów budynku oraz wyeksponowanie jego wartości zabytkowych. 

Prowadzone prace dotyczą remontu tarasu górnego oraz wykonania opaski wokół budynku. W zabytkowych wnętrzach Pałacu Hasbacha dawny wygląda odzyskają także trzy ceramiczne kominki (renowacja jednego kominka już się zakończyła)  oraz piec kaflowy. Prace konserwatorskie przywrócą im wartości estetyczne, a także zabezpieczą przed dalszym niszczeniem. Kominki i piec zostaną oczyszczone, ubytki i spoiny uzupełnione a brakujące fragmenty zrekonstruowane.

Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Prace dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Pałac Hasbacha w Białymstoku został wybudowany w latach 80. XIX wieku. Jest przykładem rezydencji fabrykanckiej z przełomu XIX i XX wieku – jednego z niewielu tego typu obiektów na terenie dawnego województwa białostockiego.