Pałac w Rudce

Rudka to malownicza miejscowość położona w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Walory przyrodnicze tych okolic uzupełnia tkanka zabytkowa.

Niezwykle cennym obiektem znajdującym się w tej miejscowości jest pałac datowany na drugą połowę XVIII w. Obiekt został wybudowany na polecenie ówczesnego właściciela Aleksandra Ossolińskiego i miał mieć charakter wydłużonego parterowego dworu. Budynek reprezentował typ polskiego dworu z sienią i salonem na osi, o dwutraktowym układzie wnętrz.

W latach 1913-1914 na zlecenie kolejnej właścicielki Janiny hr. Potockiej obiekt przebudowano. Na podstawie projektu, warszawskiego architekta Jana Heuricha, zmieniona została bryła pałacu, proporcje czy też detale. Budynek podwyższono, dach zmieniono na wielospadowy, pokryty blachą. W latach 1936-1939 dokonano kolejnej przebudowy, tym razem polegającej na wyburzeniu fragmentów korpusu głównego.

W takiej postaci obiekt przetrwał do lat 60-tych, kiedy to został odbudowany przez PP PKZ Oddział Warszawa (przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowych konserwacjach zabytków architektury oraz rzemiosła artystycznego).

Ostatnim właścicielem majątku przed jego upaństwowieniem był Franciszek Salezy Potocki, w którego imieniu dobrami zarządzał syn Ignacy. Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka.

Pałac w Rudce został wpisany do rejestru zabytków w 1956 r.

w oddali widoczny barokowy pałac w Rudce, na pierwszym planie kilka zielonych krzewów
Pałac w Rudce

Źródło:

Tekst – Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Fotografia – https://tiny.pl/cr7jr.