Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych

Pierwszy kościół w Kuleszach Kościelnych wybudowano z modrzewia w 1472 r. Parafia została erygowana w 1493 r. przez biskupa łuckiego Jana Andruszewicza Pudełko. Niestety wzniesiona świątynia została zniszczona w czasie wojen szwedzkich. Kolejny drewniany kościół wzniesiono w latach 1730-1733 dzięki staraniom ks. W. Wnorowskiego. W 1793 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu prac przy budowie nowego kościoła z drewna sosnowego na kamienno-ceglanej podmurówce. Obiekt ten został zniszczony wskutek pożaru, który wybuchł w 1908 r.

Obecny murowany kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych został zbudowany w latach 1911-1915 oraz 1918-1926. Obiekt powstał według projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Jest to budowla neogotycka, orientowana, murowana z cegły, z dwiema wieżami o wysokości ok. 50 m.

W latach 1992-1997 w świątyni został przeprowadzony kapitalny remont m.in. organów, wykonano również nowe zamocowanie dzwonów na wieży oraz odnowiono starą plebanię.

Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych został wpisany do rejestru zabytków w 1987 r.

W 2023 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała Parafii dotację w wysokości 100 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na remont elewacji budynku kościoła parafialnego, jest to kontynuacja prac.

______________

Źródła:

– archiwum WUOZ w Białymstoku,

https://bit.ly/3J2vjG3.