Piąty Pomnik Historii w naszym regionie

W dniu 26 stycznia 2023 r. Andrzej Duda – Prezydent RP podpisał rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii „Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”. To piąty tego typu obiekt w województwie podlaskim.

Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Podczas uroczystości wpisania nowych obiektów na listę Pomników Historii o klasztorze męskim Zwiastowania NMP w Supraślu powiedziano:

Jeden z najstarszych wciąż funkcjonujących ośrodków monastycznych kościoła prawosławnego w Polsce. Pochodzące z różnych okresów historycznych budynki obrazują wielowiekowe trwanie kościoła prawosławnego oraz greckokatolickiego w historii pogranicza Korony i Litwy. Znajdowała się tu cenna biblioteka i słynna oficyna supraska, w której obok ksiąg liturgicznych drukowano wybitne dzieła oświecenia. Odbudowa zniszczonej podczas II wojny światowej cerkwi pozwoliła na przywrócenie kompleksowi pierwotnego kontekstu historycznego.

Obecnie na terenie województwa mamy jeszcze cztery Pomniki Historii. Są to: „Kanał Augustowski” od 2007 r., „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary” od 2012 r., „Białystok – zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha” od 2018 r. oraz „Tykocin – historyczny zespół miasta” od 2021 r.

Pomniki historii ustanawiane są od 1994 r. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Od roku 1994 r. Prezydenci RP wpisali na listę Pomników Historii 123 obiekty. Prezydent Andrzej Duda nadał ten tytuł 63 obiektom.