Plany prac przy zabytkowej wieży strażackiej w Białymstoku

W dniu 27 lipca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wzięła udział w spotkaniu roboczym, dotyczącym koncepcji prac przy wieży strażackiej przy ul. Warszawskiej 3, której Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Białymstoku jest administratorem.

W rozmowach uczestniczyli również st. bryg. Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. mgr inż. Wojciech Łapiński – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, st. bryg. Paweł Piotr Ostrowski – p.o. Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. mgr inż. Tomasz Birycki – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, Agnieszka Płocka-Wojtala – Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków WUOZ w Białymstoku, Piotr Tomaszewski – inspektor ochrony zabytków nieruchomych WUOZ w Białymstoku.

Murowana wieża powstała w 1891 roku. Pełniła funkcje obserwacyjno-sygnalizacyjne. Na wierzchołku wieży wykonano drewnianą czatownię otoczoną metalową balustradą, która umożliwiała bezpieczne poruszanie się podczas obserwacji. Do 1897 roku do wieży dobudowano budynek wozowni, natomiast w 1921 roku przy następnych elewacjach istniały już kolejne budynki wozowni i stajni. W czasie II wojny światowej budynki straży zostały zniszczone w 40%, wieża zaś ocalała. Po wojnie obiekt zaczęto obudowywać budynkami socjalnymi. W 1960 roku rozpoczęto budowę budynku garażowego oraz budynku koszar.

Do dziś użytkowana wieża prezentuje wyjątkowe cechy architektury przemysłowej. Prawie w całości zachowała swoją oryginalność. O jej wartościach artystycznych świadczą elewacje, które wyrażają dbałość estetyczną w stosowanych elementach zdobniczych: dwukolorowa cegła licówka, gzymsy, płyciny. Po spotkaniu ustalono koncepcję prac naprawczych wieży i ogólne zasady jej dalszego użytkowania – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Konserwator Zabytków.

Wieża strażacka przy ul. Warszawskiej 3 w Białymstoku została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1995 r.