POCZTA DWORCOWA W BIAŁYMSTOKU W EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zarządzeniem z dnia 16.11.2020 r. prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków budynek urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego przy ul. Kolejowej 15 w Białymstoku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Budowę dworcowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego rozpoczęto w 1962 roku według projektu inż. Leona Kulikowskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pod blisko trzech latach budynek został oddany do użytku. Z opublikowanych informacji wynika, że jego wnętrza zaprojektowała Aleksandra Bortowska. Późniejsze zmiany w architekturze poczty wykonano według projektu białostockiego architekta Jana Hahna.

Do dziś budynek poczty dworcowej pełni swoją pierwotną funkcję, zachowana została bryła, charakterystyczny pofalowany dach i skośne podpory.

Budynek poczty przy stacji „Białystok” posiada wartości artystyczne sytuujące go w grupie obiektów nurtu modernizmu ekspresyjnego: zachowana bryła, asymetryczny dach pogrążony do wewnątrz, skośne podpory.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. Z kolei wartości naukowe, takie jak nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, przykrycie falistym dachem i ekspresyjne formy podpór zachęcają do dalszych badań na architekturą 2. poł. XX wieku.