Podlaskie Święto Chleba w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Podlaskie Święto Chleba to jedna z największych imprez organizowana w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku – 13 sierpnia w wydarzeniu uczestniczyła prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Celem uroczystości jest zachowanie i przekaz tradycji żniwnych oraz obrzędów jej towarzyszących, a także wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i ochrona dziedzictwa kultury ludowej.

Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji. Zwiedzający mogli aktywnie uczestniczyć w koszeniu zboża, ustawianiu snopków, młócić zboże cepami oraz wykonywać równianki. Podlaskie święto uświetniły występy zespołów i kapel ludowych.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca. Siedziba Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Decyzją Władysława Paszkowskiego, ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w 1953 roku XIX-wieczny pałac został wpisany do rejestru zabytków. Najwyższą ochroną konserwatorską został objęty również park, mocą decyzji z 1975 roku oraz zespół folwarczny, w skład którego wchodzą oficyna, stajnia i wozownia. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru zespołu folwarcznego podjęto w 1981 roku.

Ponadto na terenie muzeum zgromadzono ponad 50 zabytkowych obiektów architektury drewnianej datowanych na XVIII – pocz. XX w., które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz.