Podpisanie umów dotacyjnych 2023

W dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podpisała umowy dotacyjne z właścicielami zabytków, którym w 2023 roku przyznano dotacje ze środków publicznych – budżetu PWKZ, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków, udzielono 49 dotacji. PWKZ rozdysponował kwotę blisko 2,2 mln zł.

Największa dotacja wynosząca 100 000,00 zł została przyznana na remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych.

Beneficjentami także zostali: Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Jakuba w Łosince, kwotę 30 000 zł przyznano na prace konserwatorskie przy Ikonie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, Św. Jakuba Apostoła oraz Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach, 50 000 zł zostanie przeznaczone na remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi parafialnej.

Pierwszy raz od lat, dotację PWKZ przyznano Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie, kwota 30 000 zł zostanie przeznaczona na prace konserwatorsko-restauratorskie ambony znajdującej się w kościele parafialnym oraz Parafii Narodzenia NMP w Krypnie, dotacja w wysokości 60 000 zł zostanie przekazana na prace konserwatorskie i renowacyjne sklepień, ścian i detalu architektonicznego wnętrza kościoła parafialnego.

Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, tym bardziej jest mi miło móc Państwa gościć w siedzibie naszego urzędu. Województwo podlaskie jest bogate w zabytki, Państwo, jako administratorzy tych zabytków wykonujecie ogromną pracę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Jako wojewódzki konserwator zabytków z tego miejsca chcę Wam serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że wkład finansowy w postaci dotacji PWKZ pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace przy zabytkach, którymi administrujecie, a efekty tych prac będziemy mogli wspólnie obserwować już wkrótce – powiedziała w trakcie spotkania prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.