Podpisanie umów dotacyjnych – kontynuacja

W dniu 9 maja 2023 r. kolejni beneficjenci podpisali umowy dotacyjne z prof. Małgorzatą Dajnowicz – Podlaską Wojewódzką Konserwator Zabytków.

Ks. Andrzejowi Chutkowskiemu – proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu przyznano kwotę 22 000 zł na prace konserwatorskie przy lewym ołtarzu bocznym, neobarokowym z 3 ćw. XIX w. oraz prace konserwatorskie obrazu „Ukrzyżowanie” znajdujących się w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Supraślu.

Ks. Jan Stepaniuk – proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowie otrzymał kwotę 14 000 zł na remont przycerkiewnej dzwonnicy.

Ks. Sławomir Chwojko – proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Św. Michała Archanioła w Orli dotację w wysokości 15 000 zł przeznaczy na kontynuację kapitalnego remontu dzwonnicy przycerkiwnej z XVIII w.

Ks. Wojciech Witkowski – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Ofiarowania NMP w Różanymstoku dzięki kwocie 49 800 zł wykona prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu pw. Św. Franciszka we wnętrzu świątyni parafialnej, jest to kontynuacja prac.

Ks. Stanisławowi Chimie – proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego w Janowie dotacja 70 000 zł pozwoli na kontynuację remontu elewacji budynku kościoła parafialnego.

W trakcie spotkania prof. Małgorzata Dajnowicz podziękowała duchownym za dotychczasowy wkład w ochronę sakralnej tkanki zabytkowej oraz życzyła powodzenia w zbliżających się, jak i trwających pracach przy zabytkach.