Podpisanie umów dotacyjnych

W dniu 31 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podpisała umowy dotacyjne z właścicielami zabytków, którym w 2022 roku przyznano dotacje ze środków publicznych – budżetu PWKZ, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków, udzielono 44 dotacji. PWKZ rozdysponował kwotę blisko 2,2 mln zł.

Największa dotacja wynosząca 150 000,00 zł została przyznana na remont prawosławnej kaplicy cmentarnej pw. Św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Dotacją objęte zostały również obiekty prywatne tj. zespół dworski w Gródku, dom drewniany mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku. Dotację otrzymały m.in. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wigierska Kolej Wąskotorowa, Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku, Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundacja Imienia Własnego – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Podczas spotkania Podlaska Konserwator Zabytków poruszyła kwestie oznakowania zabytków znakiem Błękitnej Tarczy, który to znak powinien widnieć na każdym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.