Podpisanie umowy dotacyjnej w Wigrach

W dniu 26 kwietnia 2023 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, reprezentowana przez księdza proboszcza Jacka Nogowskiego, zawarli umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym przypadku mowa o zespole pokamedulskim w Wigrach, wpisanym do rejestru zabytków w 1979 r.

Kwota realizacji zadania pn. „Roboty budowalne w części podziemnej eremu tarasu dolnego (5 domków) wraz z murem oporowym zespołu pokamedulskiego w Wigrach” to 1 800 867,83 zł. Przyznana dotacja wynosi 1 800 000,00 zł.

Podczas podpisania umowy obecni również byli Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz Witold Kowalewski – starosta suwalski.

W XVI w. na terenie dzisiejszego wzgórza klasztornego, prawdopodobnie usytuowany był myśliwski dwór królewski. W 1667 r. król Jan Kazimierz nadał przywilej fundacyjny na założenie, na wyspie królewskiej, na jeziorze Wigry, klasztoru o. kamedułów. Pierwszy etap budowy opierał się na wzniesieniu drewnianego kościoła, klasztoru oraz innych zabudowań, które spłonęły w 1671 r. Po pożarze przystąpiono od odbudowy wigierskiego kompleksu, były to lata 80. XVII w.

Dominantą kompleksu wigierskiego jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesiony w zachodniej części górnego tarasu, w jego wschodniej części usytuowane jest 10 eremów.

W 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach otrzymała również dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 90 000 zł przeznaczoną na konserwację ołtarza bocznego Św. Michała Archanioła z poł. XVIII w. znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego.