PODSUMOWANIE 2019 ROKU W WUOZ

Prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków na dzisiejszej (04.02) konferencji prasowej podsumowała ubiegły rok w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. 

W 2019 roku PWKZ udzielił 55 dotacji na kwotę 2 mln 270 tysięcy złotych. To o prawie 2 mln złotych więcej niż rok wcześniej (2018 rok – 280 tys. złotych).

Do rejestru zabytków województwa podlaskiego zostało wpisanych 88 zabytków, w tym 14 zabytków nieruchomych i 74 zabytki ruchome. Rok wcześniej w rejestrze przybyło 70 zabytków a w 2017 roku – 44 zabytki.

W 2019 roku do rejestru zabytków województwa podlaskiego zostały wpisane m.in.: budynek administracyjny na terenie Browaru Dojlidy w Białymstoku, willa Stefanii i Stefana Fricków w Białymstoku i cmentarz żydowski w Knyszynie a także zabytki ruchome – m.in. ikona Matka Boża z Dzieciątkiem w parafii prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Mielniku i ikona Sąd Ostateczny w cerkwi cmentarnej pw. świętych Cyryla i Metodego w Orli.

W ubiegłym roku został utworzony Park Kulturowy w Bohonikach. To pierwsza taka forma ochrony w województwie podlaskim, która ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną tego miejsca.

PWKZ dbał o upowszechnianie wiedzy o zabytkach m.in. przez współpracę z mediami. Na antenie TVP3 Białystok – cykl reportaży o podlaskich drewnianych świątyniach (https://bialystok.tvp.pl/43763122/szlakiem-drewnianych-swiatyn), na antenie Polskiego Radia Białystok –  audycje na temat najciekawszych zabytków sakralnych województwa podlaskiego „Wakacje z zabytkami”. W lutym ubiegłego roku PWKZ zorganizował sympozjum „Pomniki niepodległości”. Wydarzenie wpisało się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok, celem było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o architekturze województwa podlaskiego.

Priorytetami PWKZ w tym roku jest zwiększenie ochrony obiektów z terenu województwa podlaskiego m.in. przez planowane wszczęcie postępowań w: Rajgrodzie, ul. Warszawska 7, apteka; Rajgrodzie, ul. Warszawska 11, zajazd; Białymstoku, ul. Złota 7, dom mieszkalny; Białymstoku ul. Złota 8, dom mieszkalny a także dokończenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisania do rejestru zabytków m.in.: Buchwałowo, gm. Sokółka, teren folwarku Nikodema Hrynkiewicza; Białystok, ul. Warszawska 10, bryła i elewacje budynku fabryki Flackiera.