Podsumowanie działań WUOZ w 2021 roku

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, podczas konferencji prasowej, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podsumowała działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w 2021 roku.

W 2021 roku do rejestru zabytków województwa podlaskiego zostało wpisanych ponad 20 zabytków, w tym zabytki ruchome. Mowa m.in. o budynku świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie, leśniczówce w Białowieży, domu przy ul. Mazowieckiej 31/1 w Białymstoku, kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Przytułach oraz ołtarzu głównym z kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie, drewnianym ołtarzu bocznym Matki Bożej Różańcowej w Nowej Pawłówce, chorągwi Magistratu i Miasta Nowy Dwór, czy pamiątkach rodziny Simony Kossak.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – PWKZ.

W 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 87 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy podlaskich zabytkach. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków udzieliła 52 dotacji. Łącznie rozdysponowano ponad 2,2 mln złotych.

Jednym z zadań wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach. Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz w roku 2021 podejmowała liczne działania w tym zakresie. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków zorganizowano m.in. wystawę pojazdów zabytkowych, wystawę zdjęć archiwalnych Władysława Paszkowskiego oraz wystawę pt. „Umarł i Zmartwychwstał. Wybrane dzieła sztuki z terenu województwa podlaskiego”.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz brała udział w przygotowaniu kilkunastu audycji radiowych pt. „Odkryj podlaskie zabytki„ na antenie Radia Akadera, uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt pt. „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków był partnerem projektu „Zabytki i miejsca pamięci – województwo podlaskie cz. I”.

U schyłku 2021 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków oraz prof. Adam Miodowski wydali monografię dotyczącą Władysława Paszkowskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, urzędującego w Białymstoku po II wojnie światowej. Powstała również krótka realizacja filmowa, której przesłaniem jest uwrażliwienie na kwestię ochrony zabytków. Film przedstawia wątki z działalności konserwatorskiej Władysława Paszkowskiego – Pierwszego Konserwatora Zabytków na Podlasiu po II wojnie światowej.

W ramach upowszechniania wiedzy o zabytkach ukazał się w 2021 r. 27 zeszyt „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”.