Podsumowanie działań WUOZ w Białymstoku w 2022 r.

W dniu 29 marca 2023 roku, podczas konferencji prasowej, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podsumowała działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w 2022 roku.

W ubiegłym roku do rejestru zabytków województwa podlaskiego zostało wpisanych 46 obiektów, w tym: 8 zabytków nieruchomych oraz 38 zabytków ruchomych. Mowa m.in. o trzech ołtarzach z kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej, ołtarzu bocznym wraz z tabernakulum oraz obrazie „Matki Bożej Różańcowej ze Św. Dominikiem wraz z ramą z kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie, kościele parafialnym pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie, moście na rzece Narew, dźwigu obrotowym na platformie kolejowej z Muzeum Kolejnictwa w Czeremsze, czy polichromii z kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie i mozaice – barwnej abstrakcji autorstwa Antoniego Szymaniuka.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w 2022 roku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy podlaskich zabytkach. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków udzieliła 44 dotacji. Rozdysponowano ponad 2,2 mln złotych.

W 2022 roku Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wydała ponad 300 decyzji oraz niespełna 2000 pozwoleń.

Niezmiennie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków upowszechniał wiedzę o podlaskich zabytkach. 2022 rok obfitował w szereg aktywności. Pałac Hasbacha odwiedzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku. Podczas krótkiego spaceru po pałacu, młodzież zapoznała się z historią obiektu oraz otaczającego go parku, wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro” zorganizowaliśmy wystawę pojazdów zabytkowych. Obiekty techniki zostały zaprezentowane na parkingu przed siedzibą urzędu.

Ważnym wydarzeniem, którego organizatorem była Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków, był Konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, dr Katarzyna Pałubska –Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z całej Polski. Podczas spotkania wręczono odznaki „Za opiekę nad zabytkami” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wrzesień 2022 roku to czas konferencji prasowej, w trakcie której wraz z przedstawicielami Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku oraz Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zaprezentowaliśmy unikalne odkrycie z terenu naszego województwa, mowa o biżuterii wczesnośredniowiecznej składającej się z blisko 50 ozdób datowanych na X/XI w.

U schyłku 2022 roku, wytypowany przez prof. dr hab. Małgorzatę Dajnowicz obiekt – dworzec PKP w Białymstoku zdobył I wyróżnienie w konkursie „Zabytek Zadbany”. Ubiegły rok zakończył się publikacją 28. Zeszytu Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

W trakcie dzisiejszego spotkania prof. Małgorzata Dajnowicz podkreśliła również rolę mediów w upowszechnianiu wiedzy o podlaskich zabytkach. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podziękowała dzisiejszym gościom za ich zaangażowanie w promocję dziedzictwa kulturowego naszego regionu.