PODZIĘKOWANIA BISKUPOWI TADEUSZOWI PIKUSOWI

Ks. bp Tadeusz Pikus (13.07) w katedrze w Drohiczynie przewodniczył dziękczynnej Mszy św. za pasterską posługę w Diecezji Drohiczyńskiej.

Eucharystia była podsumowaniem Jego pięcioletniego kierowania Kościołem Drohiczyńskim i pożegnaniem z wiernymi jako Ordynariusz.

W uroczystościach udział wzięła prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Ponad stu kapłanów, siostry i bracia zakonni, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, katecheci, przedstawiciele ruchów, wspólnot, stowarzyszeń działających na terenie diecezji, diecezjanie oraz goście wdzięczną modlitwą otaczali osobę ks. biskupa, który kończy posługę w Diecezji Drohiczyńskiej.

W homilii Ekscelencja wyraził wdzięczność Bogu oraz ludziom za dar powołania kapłańskiego. „Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele, którą na miarę moich możliwości pragnę pełnić do końca moich dni” – powiedział bp Tadeusz Pikus. Nie krył wzruszenia i z wdzięcznością wspominał przeżyty czas jako pasterz diecezji drohiczyńskiej: „W czasie tej pięcioletniej posługi odkrywałem, że moim domem było każde miejsce w diecezji. Ze wzruszeniem wspominam wszystkie spotkania w parafiach”. Zapewnił o życzliwości modlitwie. „Mimo że zamieszkam w Warszawie, to zachowam w sercu głęboką więź z moją Diecezją Drohiczyńską” – powiedział Ekscelencja. Prosił również o życzliwe przyjęcie nowo mianowanego biskupa drohiczyńskiego ks. bpa Piotra Sawczuka.

Na zakończenie Eucharystii ks. kan. dr Rytel-Andrianik odczytał list przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego adresowany do bp. Tadeusza Pikusa.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski podziękował on za posługę pasterską w diecezji drohiczyńskiej oraz za pełną zaangażowania pracę w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił moment składania życzeń i wspólnych pamiątkowych fotografii. Na uroczystość przybyła także pani Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP oraz aktor Jerzy Zelnik. O oprawę spotkania zadbało Łomżyńsko-Drohicko Bractwo Kurkowe. 

Nuncjatura Apostolska w Polsce 17 czerwca 2019 r. poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął prośbę ks. bp Tadeusza Pikusa o wcześniejsze przejście na emeryturę ze względów zdrowotnych. Obecnie pełni on urząd Administratora Apostolskiego Diecezji Drohiczyńskiej. Nowym biskupem drohiczyńskim został mianowany ks. bp. Piotr Sawczuk –  dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Jego ingres do katedry w Drohiczynie zaplanowany jest na 20 lipca na godzinę 11.00.

Wiecej informacji i zdjęć na:

https://drohiczynska.pl/aktualnosci/wyrazam-wielka-wdziecznosc-panu-bogu-w-trojcy-jedynemu-za-powolanie-mnie-do-kaplanstwa-i-pelnienie-tej-sluzby-w-kosciele/

Bp Tadeusz Pikus: Jestem wdzięczny Panu Bogu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele