POJAZDY W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zasady włączania pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zbytków to główny temat spotkania zorganizowanego wczoraj (07.07) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku z przedstawicielami właścicieli zabytkowych pojazdów oraz rzeczoznawcami. 

Uczestnicy spotkania z udziałem prof. Małgorzaty Dajnowicz podlaskiej wojewódzkiej konserwator zabytków dyskutowali nad kwestiami formalno-prawnymi włączania pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także nad zasadnością uznawania niektórych obiektów za zabytkowe.

Właścicieli zabytkowych pojazdów reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro”: Czesław Słowikowski, Andrzej Muszyński i Krystian Kamieński.  Zaproszenie na spotkanie przyjęli rzeczoznawcy: Robert Przybysz, Michał Pruszyński i Wojciech Sokołowski.

Prof. Małgorzata Dajnowicz przypomniała, że zabytkowy pojazd, zgodnie z ustawą o o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, powinien posiadać wartość historyczną, artystyczną lub naukową. „Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpływa coraz więcej wniosków o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków pojazdów, które tych wartości niestety nie reprezentują. Jednak cieszy nas fakt, że większość wniosków ma pozytywne zakończenie, a uznanie pojazdu za zabytek wpływa na jego prestiż i rozpoznawalność.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Agnieszka Witek, starszy inspektor ds. rejestru zabytków ruchomych, przybliżyła procedurę włączania obiektów do ewidencji zabytków. Po weryfikacji formalnej, złożony wniosek analizowany jest pod względem merytorycznym. Następnie jest akceptowany, bądź odrzucony.

Wojewódzka konserwator zabytków zwróciła uwagę na najczęściej występujące braki formalne w składanych wnioskach, m.in. braki w przedłożonej dokumentacji i braki wymaganych tłumaczeń na język polski.

Spotkanie było konstruktywne i przebiegło w miłej atmosferze, zostały na nim omówione wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące włączania pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W ewidencji zabytków województwa podlaskiego znajduje się ponad 900 kart zabytków ruchomych techniki: samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ciągników i maszyn rolniczych, samochodów specjalnych.