Polichromia z kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie w rejestrze zabytków

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków, w dniu 11.02.2022 roku podpisała decyzję dotyczącą wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego polichromii – baldachimu z grupami figuralnymi z kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie.

Polichromia znajdująca się w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie.

Podczas badań konserwatorskich prowadzonych w 2019 r. w kościele pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie na ścianie tęczowej kościoła odkryto polichromię przedstawiającą aniołki z motywem arma Christi. Przeprowadzone badania oraz analizy historyczne pozwoliły wydatować obiekt na poł. XVIII w. (po 1740 r.). Po analizie wyników badań podjęto decyzję o usunięciu późniejszych warstw polichromii i wyeksponowaniu barokowego przedstawienia – podaje w decyzji o wpisie do rejestru polichromii prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Odkryta polichromia zajmuje ścianę tęczową kościoła oraz podniebie łuku tęczowego. Przedstawia ona baldachim, którego opadającą tkaninę podtrzymuje para postaci. Baldachim, zdobiony lambrekinem z chwostami oraz motywami stylizowanych liści, zachowany jest w odcieniach błękitu oraz czerwieni. Poniżej postaci podtrzymujących tkaninę baldachimu znajdują się dwie grupy aniołów z Narzędziami Męki Pańskiej przedstawione na tle skłębionych obłoków.

Kościół w Szczepankowie powstał w XVI wieku z fundacji benedyktynów płockich. Dokładna data jego budowy nie została ustalona. Przyjmuje się, że miało to miejsce w latach 1537-1547. Kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie, orientowany, murowany z cegły, w typie bazylikowym, został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 5 lutego 1971 r.