POMNIK STEFANA CZARNIECKIEGO W TYKOCINIE PRZEJDZIE RENOWACJĘ

Znajdujący się w centrum tykocińskiego rynku, osiemnastowieczny monument uznawany jest za jeden z najstarszych pomników świeckich w Polsce. Dzięki wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeszcze w tym roku, pomnik Stefana Czarnieckiego zostanie poddany konserwacji.

Monument ponad dwieście pięćdziesiąt lat temu ufundował prawnuk Czarnieckiego – hetman Jan Klemens Branicki. Sama rzeźba jest dziełem wysokiej klasy artystycznej. Jej twórca – francuski rzeźbiarz Pierre Coudray nad postacią Czarnieckiego pracował dwa lata, odtwarzając jego wizerunek na podstawie dostarczonych przez Branickiego portretów. Postać wodza w barokowym, niemal tanecznym kontrapoście z twarzą pełną godności, spokoju i stanowczości, wykuta jest z dużą starannością i znajomością rzeźbiarskiego rzemiosła. Bardzo dokładnie zostały odtworzone szczegóły stroju, broń, atrybuty władzy.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Gminie Tykocin dotację w wysokości 40 tys. złotych na konserwację pomnika Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

źródło: J. Baranowski „Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina”, [w:] „Rocznik Białostocki”, 16, 1991.