Ponad 2,2 mln zł trafi na konserwację zabytków w regionie

Rekordowa w ostatnich latach kwota 2,2 mln zł zostanie przeznaczona w 2019 r. w Podlaskiem na konserwację zabytków. Wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz podpisała w Białymstoku umowy na te dotacje.

Pieniądze – w różnych kwotach – dostaną łącznie 53 podmioty.„Dofinansowaliśmy bardzo różne zabytki. Najwięcej środków przeznaczyliśmy na zabytki sakralne, zarówno kościoły katolickie jaki i cerkwie – dlatego, że stanowią one najwyższy odsetek zabytków w województwie podlaskim, ale również dofinansowaliśmy obiekty prywatne” – powiedziała dziennikarzom prof. Małgorzata Dajnowicz. Pieniądze otrzymają np. właściciele zabytkowego domu w Tykocinie, kamienicy w Białymstoku, drewnianego wiatraka. Dzięki pieniądzom z budżetu konserwatora zabytków będą możliwe renowacje m.in. w kościołach katolickich w Siderce, Czarnej Wsi Kościelnej, Drohiczynie, Rudce, Sejnach, Tykocinie, Klukowie, Turośli, Sokółce, Różanymstoku. Renowacje będą też możliwe w cerkwiach prawosławnych m.in. w Boćkach, Fastach, Michałowie, Siemiatyczach, Grodzisku, Mostowlanach.

Największą dotację w wysokości 150 tys. zł dostanie parafia rzymskokatolicka Św. Rocha w Białymstoku – wynika z opublikowanej listy dotowanych projektów. Ten modernistyczny kościół w grudniu 2018 r. został pomnikiem historii. Tytuł ten nadał tej świątyni prezydent RP. Kościół Św. był budowany jako wotum za odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dzięki dotacji będą mogły być remontowane schody, dziedziniec.

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach dostanie 90 tys. zł na ogrodzenie zabytkowego mizaru (cmentarza) w Kruszynianach. Meczet i mizar w Kruszynianach są również pomnikiem historii.

Jedną z większych dotacji – 85 tys. zł – otrzyma także parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach na konserwację sztukaterii sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego. Taką samą kwotę przyznano parafii pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku na prace renowacyjne zabytkowej ambony we wnętrzu kościoła. 80 tys. zł na prace konserwatorskie i termomodernizację dostanie parafia Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Dużym, która ostatnio obchodziła 500-lecie istnienia.

Parafia katolicka Podwyższenia Krzyża Św. dostała 60 tys. zł na remont 28-głosowych organów. Przy jednym z najbardziej znanych kościołów w Podlaskiem – XVIII w. kościele Św. Trójcy w Tykocinie dzięki przyznanej kwocie 25 tys. zł będą kontynuowane prace nad elewacją i arkadami tej świątyni.

Diecezja łomżyńska na dwa projekty dostanie 74 tys. zł na remont elewacji Pałacu Biskupiego oraz remont zabytkowego budynku szkoły katolickiej i budynku diecezji. Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży otrzyma natomiast 70 tys. zł na kolejny etap remontu elewacji zabytkowego budynku bursy szkolnej.

W prawosławnym męskim klasztorze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, dzięki 42 tys. zł. dotacji renowacji będzie poddana posadzka w zabytkowej cerkwi Św. Jerzego Męczennika. Parafia prawosławna Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach podda renowacji ikonę „Chrystus Salvator Mundi” ( prawie 10 tys. zł dotacji). Parafia prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku dostała 59 tys. zł wsparcia na remont dachy nawy głównej cerkwi wraz z prezbiterium tej zabytkowej cerkwi.

Prace konserwatorskie i renowacyjne zaplanowano też m.in. w cerkwi Zaśnięcia NMP w Boćkach. 50 tys. zł będzie przeznaczone na prace na elewacji, przy renowacji ścian zewnętrznych, odbudowie furtek i bramy głównej.

Kwota 2,2 mln zł na dotacje od podlaskiego konserwatora zabytków jest największą jaką region miał w ostatnich latach.(PAP)