POŚWIĘCENIE SUPRASKIEJ CERKWI ORAZ UROCZYSTOŚĆ 40-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ RÓŻANOSTOCKIEJ

Dnia 27.06.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków wzięła udział w uroczystościach organizowanych na terenie naszego województwa: poświęcenia cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Monasterze Supraskim oraz uroczystości 40-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Różanymstoku.

Uroczystością, jak również Świętą Liturgią w Supraślu, w której udział wzięli parafianie i pątnicy z całej Polski oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych przewodniczył Metropolita Warszawski i całej Polski – abp Sawa. Nabożeństwo odbyło się w asyście licznych duchownych z kraju i zagranicy.

Zniszczona w 1944 r. przez wojska hitlerowskie cerkiew, musiała czekać na odbudowę wiele lat. Budynek cerkwi jest rekonstrukcją wzniesioną na zachowanych fundamentach z XVI wieku. Wpisany do rejestru zabytków w 1953 r. obiekt, którego odbudowa rozpoczęła się w 1984 r. musiał czekać prawie 40 lat na doprowadzenie go do stanu świetności i umożliwienie wykorzystywania do celów religijnych.

Tego samego dnia w Różanymstoku odbyła się ceremonia z okazji rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej. Z tej wyjątkowej okazji obraz otrzymał nową, wykonaną w gdańskiej pracowni Mariusza oraz Kamila Drapikowskich szatę. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana została pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego – abp. Salvatore Pennachio, a udział wzięli w niej uczestnicy dwudniowej pielgrzymki różanostockiej.

W trakcie celebracji przybliżone zostały okoliczności ukoronowania wizerunku Matki Bożej Różanostockiej koronami papieskimi, co miało miejsce 28 czerwca 1981 r. przez kardynała Franciszka Macharskiego i biskupa białostockiego Edwarda Kisiela,

Do stworzenia wyjątkowej sukni Matki Bożej użyte zostały materiały takie jak złoto, srebro oraz kamienie szlachetne. Większość z nich stanowiła dar parafian, chcących przyczynić się do stworzenia jubileuszowej szaty.