Powołanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pracownik naukowy związany z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, do tej pory pełniący funkcję zastępcy prezydenta Białegostoku, dr Adam Musiuk został nowym podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W dniu 23 stycznia 2024 r. odebrał z rąk Jacka Brzozowskiego – wojewody podlaskiego akt powołania do pełnienia nowej funkcji.