Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w Różanymstoku

Zakończono prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa oraz znajdującego się w jego zwieńczeniu obrazu z wyobrażeniem Św. Marii Magdaleny będących na wyposażeniu kościoła parafialnego pw. Ofiarowania NMP w  Różanymstoku.

Na podstawie przedłożonego programu prac konserwatorskich autorstwa konserwatora dzieł sztuki podjęto m.in. następujące działania:  oczyszczono powierzchnie wszystkich elementów z nadmiarów impregnatu oraz zanieczyszczeń, podklejono odspojenia zaprawy, uzupełniono ubytki drewna, zastosowano impregnację wzmacniającą osypujących się powierzchni tynków w ubytkach oraz dezynsekcję, zabezpieczono powierzchnię werniksem satynowym, wykonano retusze polichromii wraz ze złoceniem złotem płatkowym jak i montaż rzeźby w ołtarzu.

Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa po renowacji.

Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa posiada formę architektoniczną, jednokondygnacyjną oraz trzyosiową z marmoryzowanym zwieńczeniem. Mensa ołtarzowa ma formę skrzyniową, szaro-różową, wybrzuszoną, dołem i górą oprofilowaną. Lico mensy zdobione jest obramieniem z wici roślinnej, wewnątrz przedstawiono Baranka. Nastawę trzyosiową przedzielono pilastrami w kolorze jasnooliwkowym ze złocistymi bazami i korynckimi kapitelami. Na osiach bocznych, na szaro-różowym tle widoczne białe płaskorzeźby Matki Boskiej i św. Jana ustawione na złocistych rokokowych konsolach. Powyżej znajduje się ornament ze złocistych wici akantu, wolut i małżowin.

W polu środkowym widoczne Ukrzyżowanie flankowane parą wysuniętych do przodu kolumn korynckich, osadzonych na bazach o wklęsło-wypukłym profilu umieszczonych na mensie w kolorze kremowo-oliwkowym. Na kolumnach spoczywa gierowane belkowanie z profilowanym gzymsem oraz rzeźby aniołów. W polu zwieńczenia widnieje obraz św. Marii Magdaleny ujęty parą pilastrów zdobionych ornamentami rokokowymi. Zwieńczenie zamyka bogato rzeźbiona, złocona ornamentyka rokokowa.

Obraz św. Marii Magdaleny widnieje w kształcie wertykalnym, zamknięty łukiem nadwieszonym, ujęty w drewnianą, profilowaną, złoconą ramę, z rzeźbionymi motywami rokokowymi w narożach i zwieńczeniu. Przedstawia klęczącą św. Marię Magdalenę na tle skalistego krajobrazu w tonacji ugrowo-oliwkowej. Święta zwrócona w lewą stronę oparta jest łokciami o skałę, na której leży otwarta księga, czaszka i naczynie. W obu dłoniach blisko twarzy trzyma brązowy krucyfiks. Ubrana jest w jasnobłękitną suknię i czerwony płaszcz. Kobieta o jasnej karnacji jest wpatrzona w krzyż. W górnej części obrazu znajdują się szaro-błękitne chmury z wiązką żółtawego światła padającego na głowę świętej.

Od 1971 roku decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zarówno ołtarz boczny jak i obraz z wyobrażeniem św. Marii Magdaleny, znajdują się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego. Natomiast kościół dominikanów pw. Ofiarowania NMP został wpisany do rejestru zabytków  w 1964 roku.

W 2020 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 40 000 zł na konserwację przedmiotowych obiektów. Z kolei w 2019 roku wspomniana Parafia otrzymała również 85 000 zł dotacji PWKZ na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie we wnętrzu kościoła parafialnego – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.