Prace konserwatorskie w Białowieży

Pracownicy WUOZ w Białymstoku dokonali odbioru prac konserwatorskich prowadzonych przy obrazie z przedstawieniem Św. Michała Archanioła znajdującego się w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży.

Prace polegały m.in. na dezynfekcji płótna, konsolidacji warstw technicznych obrazu, prostowaniu pofalowanej powierzchni podobrazia, sklejeniu lokalnych rozdarć, oczyszczeniu obrazu z pociemniałego werniksu, uzupełnieniu ubytków gruntu oraz warstwy malarskiej.

Przedstawienie Świętego Michała Archanioła pędzla Łucji Bałzukiewiczówny powstało w 1939 r. w Wilnie, według wczesnobarokowego obrazu Św. Michała Archanioła z ok. 1636 r. autorstwa bolońskiego malarza Guido Reniego.

Poddany konserwacji obraz przedstawia młodzieńca w zbroi, z szeroko rozłożonymi szaro zielonkawymi skrzydłami, przewiązanego jasnoliliową szarfą, w jasno amarantowym rozwianym płaszczu. Lewą stopą depcze szatana przedstawionego z głową i torsem mężczyzny, zielonymi smoczymi skrzydłami i zawiniętym ogonem. Św. Michał w prawej uniesionej dłoni trzyma miecz skierowany ku szatanowi i gotowy jest do zadania ciosu, w lewej zaś dłoni trzyma łańcuch.

Obraz Świętego Michała Archanioła został wpisany do rejestru zabytków w 2015 r.

W 2022 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży otrzymała dotację z budżetu PWKZ w wysokości 15 000 zł przeznaczoną na konserwację przedmiotowego obrazu.