PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE W SZCZEPANKOWIE

Trwają prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowym późnogotyckim kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczepankowie. Prowadzonym pracom towarzyszą uzupełniające badania architektoniczne i badania archeologiczne.  

Pierwszy etap prac w kościele rozpoczął się w czerwcu. Do tej pory zostały już usunięte betonowe lamperie w nawie i części prezbiterium oraz cementowe wyprawy tynkarskie w kruchtach. Zdjęto ceramiczne posadzki i cementowe podbudowy w nawie i kruchtach (pozostawiono ceramiczną posadzkę w prezbiterium ze względu na jej wartość zabytkową). Trwają prace związane z wykonaniem ogrzewania podłogowego w nawie. W następnym etapie planowane jest rozpoczęcie konserwacji elewacji południowej świątyni.

Prowadzonym pracom towarzyszą uzupełniające badania architektoniczne i badania archeologiczne. Co ciekawe, w kruchcie frontowej odsłonięto oryginalne (najprawdopodobniej z okresu budowy) nisze na ścianach bocznych i ścianie szczytowej. Największą niespodzianką było odsłonięcie starszej brukowanej posadzki z motywem krzyża po środku.

Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła w Szczepankowie w tym roku dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Obecny murowany kościół w Szczepankowie został wzniesiony prawdopodobnie w 1547 roku (taka data wyryta jest na wschodniej ścianie prezbiterium), w tym też roku kościół konsekrowano. Świątynia charakteryzuje się przysadzistą sylwetą, dekoracyjnie traktowanymi szczytami oraz ozdobnością detalu architektonicznego. Dobrze zachowana bryła i układ przestrzenny wnętrza podnoszą wartość zabytkową świątyni. Szczególnie cenne jest regencyjne wyposażenie (ołtarze, ambona, prospekt organowy) ozdobione rzeźbami o bogatej ikonografii benedyktyńskiej.

Świątynia do rejestru zabytków województwa podlaskiego została wpisana w 1971 roku.