PRACE KONSERWATORSKIE W TYKOCIŃSKIM KOŚCIELE

Podlaska perła baroku – kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie odzyskuje dawny blask. W ubiegłym miesiącu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odebrali kolejną część robót budowlanych i prac konserwatorskich objętych pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pracom konserwatorskim zostały poddane polichromie ścienne autorstwa Sebastiana Ecksteina oraz Władysława Drapiewskiego. Odnowiony został ołtarz główny z rzeźbami św. Piotra, św. Pawła i dwóch aniołów, krzyżem ołtarzowym, tabernakulum oraz antepedium, a także sześć ołtarzy znajdujących się w dwóch nawach bocznych świątyni. Dawny wygląd odzyskały także portrety Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej, epitafia, ornaty, krucyfiks oraz kościelna chrzcielnica.

Roboty budowlane obejmowały m.in. zagospodarowanie terenu wokół świątyni, remont bramy i ogrodzenia i schodów. Prace dotyczyły także krypty.

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się prace konserwatorskie prospektu organowego obejmujące m.in. czyszczenie, dezynfekcję, uzupełnienie snycerki i wykonanie złoceń, a także prace konserwatorskie empory.

Zespół kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie jest przykładem XVIII-wiecznego barokowego zespołu architektonicznego ufundowanego przez hetmana Jana Klemensa Branickiego. Prace budowlane prowadził Tomasz Belloti. Projekt bramy z popiersiami czterech ewangelistów wykonał Jan Henryk Klemm.