PRACE KONSERWATORSKIE ZABYTKOWYCH ORGANÓW

Zakończyły się prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym – zabytkowych organach piszczałkowych z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. Prace dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Organy z II połowy XIX wieku stanowią wyposażenie zabytkowego kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie. W celu zatrzymania procesu niszczenia drewna, z którego wykonany jest instrument, konieczne było przeprowadzenie odpowiednich prac.

Prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętym programem prac, obejmowały m.in. rekonstrukcję wnętrza organów – naprawę i regulację mechanizmów kontuaru, remont i konserwację miecha głównego, naprawę i regulację wiatrownic, rekonstrukcję i renowację piszczałek drewnianych i metalowych.

Prace konserwatorskie przy organach dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty otrzymała na ten cel 35 tysięcy złotych.