Prace przy ambonie w kościele parafialnym w Bakałarzewie

Dobiegają końca prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na renowacji ambony w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie.

malowidło z przedstawieniem Ducha ŚwiętegoW ostatnim czasie podczas przedmiotowych prac doszło do wyjątkowego odkrycia. Przy usuwaniu przemalowań natrafiono na przedstawienie gołębicy otoczonej nimbem na błękitnym tle. Przedstawienie zostało zabezpieczone, a w kolejnych etapach prac poddane rekonstrukcji.

Parafia Bakałarzewo jest najstarszą na terenie obecnego powiatu suwalskiego. Pierwszy kościół powstał tu około 1520 r. W 1771 r. wybudowano nową świątynię, była ona znacznie większa od poprzedniej. Zmianie uległo również wezwanie świątyni, jej patronem został wówczas św. Jakub. Po 1905 r. proboszcz bakałarzewski ks. Stanisław Szczęsnowicz rozpoczął przygotowania do budowy nowego, tym razem murowanego kościoła. Plany przerwał wybuch wojny.

Do zamiaru budowy świątyni powrócono w okresie międzywojennym. Nowy kościół powstał dzięki zaangażowaniu dwóch proboszczów: ks. Juliana Łosiewskiego oraz ks. Romaulda Jałbrzykowskiego. Do uroczystego poświęcenia świątyni doszło 14 czerwca 1936 r. Rok później dobudowano dwie okazałe wieże. Na przełomie 1944 i 1945 r. Sowieci zniszczyli znaczną część tego obiektu. Jego odbudowy dokonano w 1951 r., z kolei wieże przywrócono w 1989 r.

Świątynia została wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1990 r. Natomiast ambonę uznano za zabytek na podstawie decyzji z 1991 r.

Źródła:

– archiwum WUOZ w Białymstoku,

– strona internetowa Parafii Bakałarzewo,

– strona internetowa Diecezji Ełckiej.