Prace przy piwniczce w otoczeniu Pałacu Hasbacha

Dobiegają końca prace budowlano-konserwatorskie piwniczki znajdującej się przy Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Obejmowały one m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie brakującego wątku ceglanego oraz wymianę instalacji elektrycznej.

Piwniczka wchodzi w skład parku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego wraz z pałacem oraz zespołem zabudowy osady przyfabrycznej. Decyzja w tej sprawie pochodzi z 1986 r.

Pałac Hasbacha został wybudowany w latach 80. XIX wieku. Jest przykładem rezydencji fabrykanckiej z przełomu XIX i XX wieku – jednego z niewielu tego typu obiektów na terenie dawnego województwa białostockiego.

Obiekt szczęśliwie przetrwał I wojnę światową, po wyjeździe właściciela Artura Hasbacha został przejęty przez Niemców. W ocalałym dwupiętrowym budynku dawnych zakładów włókienniczych założono fabrykę dykty. W 1918 r. po powrocie Artura Hasbacha dobra powróciły w ręce właściciela.

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-44 pałac znajdował się pod nadzorem niemieckim. W czerwcu 1944 r. uciekający Niemcy podpalili fabrykę, która została odbudowana po wojnie.