Prace przy wiatraku – koźlaku ze wsi Grabowiec

W ostatnim czasie dokonano przemieszczenia wiatraka ze wsi Grabowiec do miejscowości Ciechanowiec z jednoczesną naprawą i uzupełnieniem zniszczonych elementów. Prace te miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz wyeksponowanie jego wartości zabytkowych.

Wiatrak-koźlak ze wsi Grabowiec.

Przedstawiony projekt budowlany zakładał m.in. konserwację konstrukcyjnych elementów drewnianych kozła oraz konserwację konstrukcyjnych elementów części obracalnej. Następnie, prace w zakresie renowacji elewacji, wnętrza obiektu oraz urządzeń młyńskich.

Według zgromadzonych informacji wiatrak został zbudowany przez Antoniego Panasiuka w latach 1934-1936. Jest to obiekt drewniany, trzykondygnacyjny. Kozioł wiatraka znajdujący się na I poziomie został umieszczony na fundamencie z kamieni polnych. Na III poziomie elewacji widoczny jest otwór okienny zamykany drewnianą okiennicą. Z kolei część obracalną wiatraka wybudowano w konstrukcji słupowo-ryglowej.

Wiatrak-koźlak funkcjonował również pod nazwą młyn wietrzny. Jest jednym z najbardziej cenionych zabytków drewnianych techniki ludowej. Translokacja obiektu do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pozwoli na przywrócenie mu dawnej, niepowtarzalnej świetności. Obecnie, obiekt przeznaczono do celów edukacyjnych i ekspozycyjnych. Bez wątpienia będzie świadectwem dla młodego pokolenia o obrazie dawnej, polskiej wsi – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Wiatrak – koźlak znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego od 1983 roku.