Prace przy zabytkowym dworze myśliwskim

Trwają roboty budowlane polegające na remoncie zabytkowego budynku przy ul. Lipowej w Turośni Kościelnej.

Prace obejmują m.in. remont wnętrza, pomieszczeń piwnicznych, istniejącego zejścia do piwnicy, więźby dachowej, dachu oraz elewacji.

Jak wskazuje projekt budowlany zaplanowano m.in. następujące czynności: wykonanie izolacji pionowej i poziomej, konserwację odkrytych fragmentów murów ceglanych, prace murarskie, uzupełnienie ubytków w cegle, renowację gzymsów, prace naprawcze tynków, malowanie elewacji, wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz z balustradą i murem oporowym oraz konserwację więźby dachowej i dachu.

Dwór w Turośni Kościelnej jest już rzadko spotykanym w Polsce przykładem barokowego pawilonu z XVIII wieku. Obiekt przejawia zarówno wartości artystyczne, jak i walory historyczne. Z konserwatorskiego punktu widzenia jest dobrze zachowany. Przedmiotowe prace przy zabytku pozwolą na zabezpieczenie budynku i dostosowanie go do bieżących potrzeb – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 

Dwór myśliwski zbudowano pod koniec lat 60. XVIII wieku. Ówczesnym właścicielem ziem turośniańskich był Wiktor Jan Zaleski – starosta borecki. Mężczyzna zadecydował o przebudowie dworu na styl późnego baroku. Obiekt znajduje się w centralnej części dawnego ogrodu włoskiego. Po śmierci właściciela dobra przejęła jego bratanica. W związku z tym, że dwór był jednym z najlepiej zachowanych w okolicy, jego bywalcami byli Ossolińscy – właściciele Turośni Kościelnej. Podczas swojego pobytu brali udział w polowaniach, stąd też prawdopodobnie wzięła się nazwa dworu myśliwskiego. Majątek przechodził w ręce kolejnych właścicieli, aż do lat 70. XX w. wtedy został sprzedany Urzędowi Gminy. Wnętrze budynku zaadaptowano na Gminny Ośrodek Kultury, następnie Urząd Stanu Cywilnego. Obecnie we wnętrzu budynku znajdują się pomieszczenia konferencyjno-biurowe.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1956 roku.