Prace w Wiżajnach

W ostatnim czasie parafia pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach zrealizowała zadanie polegające na budowie instalacji kanalizacji deszczowej przy kościele parafialnym.

Prace zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kwota dotacji to 60 000 zł.

Kościół parafialny znajduje się w środkowej części miejscowości Wiżajny, na szczycie wzgórza obsadzonego wysokimi drzewami, wchodzi w skład zespołu kościoła ograniczonego murem kamienno-ceglanym z okazałą bramą poprzedzoną schodami. Świątynia została wzniesiona w stylu klasycystycznym w 1825 roku, według projektu Piotra Aignera, dzięki staraniom księdza Romualda Malinowskiego. W jej wnętrzu znajduje się pochodzący z połowy XVIII w. ołtarz główny, reprezentujący styl barokowy. W otoczeniu kościoła wzniesiono drewnianą dzwonnicę, datowaną na II poł. XIX w.

Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach jest interesującym przykładem XIX-wiecznej architektury sakralnej. Świątynia wraz z dzwonnicą zostały wpisane do rejestru zabytków w 1986 r.

Kościół pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach
Kościół pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach

Źródła: