Pracownicy WUOZ odznaczeni za długoletnią służbę

W 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej – w tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia. W dniu 21 kwietnia 2022 roku czterech pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku otrzymało z rąk Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego złote medale za długoletnią służbę.

Medale zostały przyznane przez Andrzeja Dudę – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Podlaskiego za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Złotymi medalami za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

Małgorzata Pawluczuk – starszy inspektor ochrony zabytków na stanowisku ds. zabytkowych zespołów dworskich i pałacowo-ogrodowych, parków i cmentarzy oraz zieleni.

Rimma Sylwanowicz – starszy inspektor ochrony zabytków na stanowisku ds. rejestru zabytków archeologicznych.

Jerzy Maciejczuk – starszy inspektor ochrony zabytków na stanowisku ds. inspekcji zabytków archeologicznych.

Jan Fiedoruk – starszy inspektor ochrony zabytków na stanowisku ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Uhonorowani pracownicy posiadają dużą wiedzę merytoryczną, rzetelnie i sumiennie realizują powierzone im obowiązki związane z ochroną zabytków województwa podlaskiego. Swoją wiedzą chętnie dzielą się z młodszymi współpracownikami, upowszechniają wiedzę o dziedzictwie narodowym, uczestniczą w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Wyróżniają się nienaganną postawą etyczną pracownika służby cywilnej.

Podczas wręczania odznaczeń Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski podziękował nagrodzonym za ciężką pracę na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz złożył wszystkim pracownikom życzenia w związku z okresem świątecznym Wielkanocy.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków skierowała do uhonorowanych pracowników słowa uznania, podziękowała za ich codzienną pracę, życząc jednocześnie wielu dalszych osiągnięć podczas wykonywania pracy zawodowej oraz satysfakcji ze służby dla zabytków.