Próby kolorystyczne

Niewątpliwie ważnym elementem prac konserwatorskich jest spójna kolorystyka.

Próby kolorystyczne
Próby kolorystyczne

W przypadku realizacji nowych budynków bądź odnawiania istniejących na terenach wpisanych do rejestru zabytków, to właśnie kolor nadaje finalny charakter zabytku. Decydując się na konkretną kolorystykę warto brać pod uwagę kilka czynników m.in. plastykę budynku oraz tło elewacji. Należy zwrócić uwagę na pozostałe elementy obiektu takie jak stolarka okienna i drzwiowa, kolor dachu oraz parapetów, występowanie balkonów lub krat.  Ważny jest wizualny odbiór budynku jako całości. Kolorystyka tych wszystkich elementów będzie decydować o sukcesie. W tym przypadku za właściwy dobór kolorystki odpowiada inwestor lub projektant.

W przypadku indywidualnych obiektów zabytkowych dążymy do uzyskania kolorystyki najbardziej zbliżonej do oryginalnej. W takich sytuacjach przydatnym jest zastosowanie badań konserwatorskich, mających na celu ustalenie najstarszej kolorystyki jak również późniejszych przemalowań – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Najskuteczniejszym sposobem doboru właściwego koloru do kolorystyki ustalonej w trybie badań konserwatorskich są tzw. próbne wymalowania. Na podstawie projektu architektonicznego dokonuje się wyboru kilku odcieni koloru wybranego w projekcie, następnie wykonuje się próbne wymalowania na elewacji ok. 1m2.

Na odbiór wizualny koloru składają się również: faktura budynku, nasłonecznienie lub zacienienie obiektu przez inne budynki bądź roślinność oraz kolorystyka poprzedniej elewacji. Aby sprawdzić jak wizualizuje się kolor pod wpływem różnych warunków, dokonuje się wymalowań w kilku miejscach. Proces doboru koloru jest zatem procesem czasochłonnym, który może przynieść spektakularny efekt. Aby uzyskać pożądany efekt, warto przeprowadzić kilka prób kolorystycznych, tak by dobrane kolory były najwłaściwszymi.