Wnętrze cerkwi p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach .