Prof. Małgorzata Dajnowicz odbierze nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego

Nagroda dla Wojewódzkiej Konserwator Zabytków zostanie przyznana w najbliższy poniedziałek 30.09 o godz. 17 podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki, na której zostaną wręczone wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2018/2019.

Laureatka nagrodę z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego odbierze w dowód wdzięczności za prowadzone od kilkunastu lat badania i działalność upowszechniającą dziedzictwo historyczno-kulturowe województwa podlaskiego.

Prof. Dajnowicz doceniona została za umiejętność połączenia warsztatu naukowego i badawczego z zastosowaniem tego w szerokiej praktyce popularyzatorskiej, w tym działalności jako Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Od ponad roku prof. Małgorzata Dajnowicz dążyła do wzmocnienia ochrony konserwatorskiej Bohonik – m.in. poprzez organizowanie spotkań, konsultacji merytorycznych i zaangażowaniu formalno-prawnemu, czym realnie przyczyniła się do zwiększenia ochrony tego miejsca, co w konsekwencji odniosło pozytywny skutek w postaci utworzenia Parku Kulturowego Bohoniki w Bohonikach.

Wymieniane zasługi prof. Małgorzaty Dajnowicz, Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków świadczą o wielkiej wrażliwości w podejmowanych działaniach na rzecz ratowania dziedzictwa historyczno-kulturowego Podlasia, co zasługuje na szczególne podkreślenie, dziedzictwa polskich Tatarów Bohonik i Kruszynian.

SERDECZNIE PANI KONSERWATOR GRATULUJEMY !!!