DOTACJE MKDNiS W PROGRAMIE „OCHRONA ZABYTKÓW”

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozdysponowało pieniądze w ramach pierwszego etap programu „Ochrona zabytków”. W województwie podlaskim ministerialne wsparcie otrzymało trzynaście projektów. 

W pierwszym etapie programu, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczyło blisko 106 mln złotych na 444 projekty w całym kraju. W województwie podlaskim przy zabytkowych obiektach zrealizowanych będzie trzynaście projektów z ministerialnym wsparciem w wysokości blisko 2 mln 900 tys. złotych.

W zespole poklasztornym w Wigrach zostanie przeprowadzony remont murów oporowych (620 tys.), a w wigierskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zostanie zamontowana instalacja sygnalizacji pożaru i monitoringu (130 tys.).

W zabytkowym kościele pw. św. Teresy w Wiżajnach zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie (600 tys.).

Muzeum Przyrody w Drozdowie przeprowadzi prace przy elewacji i dachu XIX-wiecznego dworu Lutosławskich – obecnej siedziby muzeum (350 tys.).

Caritas Diecezji Ełckiej przeprowadzi remont i konserwację fasady oraz fresków w zespole pokoszarowym z kaplicą w Suwałkach (270 tys.).

W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie za 220 tys. złotych kontynuowana będzie konserwacja prospektu organowego.

W Różanymstoku zostanie przeprowadzony kolejny etap prac budowlano-konserwatorskich elewacji dawnego klasztoru Dominikanów (200 tys.).

Prawosławny Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu otrzymał 130 tys. złotych na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego w części budynków klasztornych.

W kościele pw. św. Rocha w Lemanie zostaną odbudowane i naprawione wieże oraz dach świątyni zniszczone w wyniku ubiegłorocznej wichury (110 tys.)

70 tys. złotych trafi na konserwację ołtarza głównego (I etap) w kościele pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.

Konserwacja ołtarza bocznego, balustrady chóru, obrazów z ołtarza głównego i ołtarzy bocznych oraz malowanie ścian kościoła to prace, które zostaną przeprowadzone w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli (60 tys.).

MKDiS przeznaczyło na 60 tys. złotych na trzeci etap prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji północnej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krynkach.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego otrzymała 37 tys. złotych na prace konserwatorskie kamiennych nagrobków na cmentarzu tarskim w Kruszynianach.

Celem programu „Ochrona Zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Pełna lista przyznanych dotacji.

Termin na złożenie odwołania upływa 6 marca 2021 roku.