Promocja Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyła się promocja „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” wydawanego nieprzerwanie od 1995 roku.

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział m.in. Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Wiesława Burnos – członkini zarządu sejmiku województwa podlaskiego, ks. Jan Nieciecki – prałat białostockiej kapituły metropolitalnej, dr Magdalena Muskała – kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ks. Tadeusz Kasabuła – dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, przedstawiciele instytucji kultury i duchowieństwa, jak i wieloletni autorzy publikacji na łamach Biuletynu.

Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego.

Biuletyn Konserwatorski przedstawia najistotniejsze wydarzenia w zakresie ochrony zabytków województwa podlaskiego z ubiegłych lat, a także prace badawcze i konserwatorskie prowadzone przy obiektach zabytkowych naszego regionu. W zeszycie ukazują się również artykuły i komunikaty dotyczące problematyki z dziedziny archeologii, historii czy też prawa. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest nieprzerwanie publikowany od 1995 r., dzisiejsze spotkanie promocyjne to dobra okazja, aby złożyć serdeczne podziękowania wszystkim autorom, którzy na przestrzeni ponad dwudziestu lat publikowali w Biuletynie. W imieniu zespołu redakcyjnego dziękujemy za wkład w powstanie tak cennego czasopisma wskazuje prof. Małgorzata Dajnowicz – redaktor naczelna Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Patronem medialnym wydarzenia była TVP3 Białystok.