Promocja drugiej części monografii o Władysławie Paszkowskim – Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków

W dniu 22 lutego 2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące promocji drugiej części książki o biografii zawodowej Władysława Paszkowskiego. Autorami monografii są prof. Małgorzata Dajnowicz oraz prof. Adam Miodowski.

Spotkaniu towarzyszyło nadanie imienia Władysława Paszkowskiego sali konferencyjnej WUOZ w Białymstoku oraz wręczenie osobom zasłużonym odznak „Za opiekę nad Zabytkami”.

Wśród osób odznaczonych znaleźli się:

Ks. Piotr Augustyńczuk – proboszcz parafii prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach, ks.  dr Jerzy Cudny – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, Mirosław Markowski – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Mariusz Dudziński – burmistrz Tykocina.

W wydarzeniu wzięli również udział aktualni administratorzy obiektów prezentowanych w monografii, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele samorządu, pasjonaci zabytków i historii regionu, w tym pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Opublikowana w 2021 r. biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego ukazała jego dokonania na niwie ochrony zabytków jedynie we wschodniej części dawnego województwa białostockiego, pominęła zaś tereny zachodnie i północne. Niniejsza publikacja uzupełnia biografię Władysława Paszkowskiego, prezentując jego aktywność zawodową na Suwalszczyźnie i w Łomżyńskim – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.