Promocja monografii o Władysławie Paszkowskim – Konserwatorze Wojewódzkim

W dniu 2 marca 2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące promocji książki o biografii zawodowej Władysława Paszkowskiego. Spotkaniu towarzyszył panel dotyczący treści książki nawiązujący także  do wystawy zdjęć autorstwa wieloletniego konserwatora zabytków, znajdującej się w holu dolnym Pałacu Hasbacha. Autorami monografii są prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz oraz prof. Adam Miodowski.

W spotkaniu wzięli udział aktualni administratorzy obiektów prezentowanych w monografii, dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele samorządu, pasjonaci zabytków i historii regionu, w tym pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Monografia składa się z części teoretycznej, obejmującej wątki z życia zawodowego Konserwatora oraz zawierającej odniesienia do wartości archiwum fotograficznego Władysława Paszkowskiego. Kolejne części obrazują wybraną dokumentację fotograficzną Konserwatora, ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku i rejonu Białostocczyzny.

Publikacja ta stanowi pewien postęp w procesie odkrywania tej tak zasłużonej dla Podlasia postaci, jaką był Wojewódzki Konserwator Władysław Paszkowski.  Monografia prezentuje niedoceniany przez historyków rodzaj źródeł, jakim wciąż pozostają fotografie, przedstawiające niekiedy historię lokalną w soczewce, dzieje poszczególnych miejsc, postaci i wydarzeń. Dobór kolekcji do prezentacji, będącej podstawą książki, pozwolił uzewnętrznić najważniejsze cechy Konserwatora, takie jak np. wrażliwość na detal architektoniczny ale także jego szeroki ogląd na przestrzeń miejską, terenową i dalej zabytkową. Analiza życiorysu Paszkowskiego oraz pozostawione przez niego fotografie pogłębiają naszą dotychczasową wiedzę o zniszczeniach zabytków w naszym regionie po 1945 r., o kolejnych etapach odbudowy kluczowych dla naszego dziedzictwa obiektów zabytkowych Białegostoku i okolic. W planach mamy również prezentację i opis kolejnych zdjęć Paszkowskiego, obrazujących unikalność obiektów suwalskich oraz łomżyńskich –  powiedziała podczas promocji prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.