Prowadzone są prace remontowe przy ogrodzeniu Pałacu Branickich

Pałac Branickich jest jedną z najlepiej zachowanych barokowych rezydencji w tej części Europy, dlatego prace przy tym obiekcie prowadzone są na podstawie szczegółowych zaleceń konserwatorskich. Aby chronić jeden z najważniejszych i najlepiej rewaloryzowanych ogrodów barokowych w Polsce zalecono m.in. naprawę wszystkich tynków w miejscach, gdzie są zniszczone, usunięcie rys i spękań w murze, wykonanie izolacji poziomej muru ogrodzenia oraz usunięcie korozji biologicznej muru i czap betonowych, ozdobionych kulami na kwadratowej podstawie. Przewidziano również naprawę powłoki malarskiej oraz oczyszczenie konstrukcji stalowych bram i furtek – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Brama wjazdowa.

W tym roku prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków przyznała dotacje w wysokości 70 000,00 zł na prace naprawcze związane z modernizacją bramy wjazdowej wraz z murami do Pałacu Branickich. Na początku bieżącego roku zakończyły się prace remontowe przy pawilonie włoskim znajdującym się w zabytkowym zespole pałacowo-ogrodowym Branickich w Białymstoku. Odnowiona została także część muru ogrodzeniowego od pawilonu do narożnika przy ul. Akademickiej.

Ogród Branickich w Białymstoku powstał w XVIII w. według założeń francuskich ogrodów. Składał się z salonu ogrodowego, boskietów i części przy Pawilonie Chińskim. Ogród dolny został oddzielony od górnego kanałem. W obu częściach znajdowały się rzeźby, fontanny i pawilony. Do pałacu prowadziły dwa dziedzińce: wstępny i honorowy. Fragment oryginalnego ogrodzenia został zachowany do dnia dzisiejszego od strony ul. Akademickiej. Właśnie w tej części znajdowała się ówcześnie brama wjazdowa wraz z wystrojem rzeźbiarskim.

Ogrodzenie zespołu rezydencji Branickich w Białymstoku prawdopodobnie zostało wykonane w latach 30-tych XVIII w. – było to ogrodzenie na niektórych odcinkach murowane, tynkowane, na innych drewniane oraz ażurowe.

Brama wjazdowa wraz z murami znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego od 1958 roku.