Przebudzenie zabytków

Za nami spotkanie, które upłynęło pod hasłem „Przebudzenie zabytków”.

W szerokim gronie mieszkańców, jak i specjalistów rozmawialiśmy o zabytkach.

Adam Musiuk – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków powitał gości tymi słowami:

„Przebudzenie zabytków, bo tak zdecydowaliśmy się nazwać to spotkanie jest również moim dotrzymaniem słowa, które Państwu, czyli mieszkańcom Podlasia złożyłem. W dniu mojego powołania powiedziałem, że urząd ten nie będzie miejscem, gdzie tylko wydawane są decyzje, ale stanie się miejscem, gdzie wspólnie będziemy tworzyć wiedzę, edukować, będziemy starać się, aby zabytki dla każdego mieszkańca Podlasia stały się nie tylko czymś pięknym, ale i ważnym”.

Dziękujemy za tak liczne przybycie. Zapewniamy, że jest to dopiero początek naszych wspólnych spotkań.